Xornadas

Nacen en outono do ano 2010 no barrio de Eirís (A Coruña) coa finalidade de dar cabida aos músicos e bailadores interesados en coñecer un pouco máis ou perfeccionar a materia.

Son impartidos no CCM de Eirís cada certo periodo de tempo por expertos na materia.

Nun principio, as materias que se desenrrolarán serán:

- Baile


- Percusión
Marcos Pérez Saburido (Outubro 2010)


- Gaita
Daniel Bellón García (Febreiro 2011)


- Pandeireta

Dependendo do éxito, poderá haber cabida a outros instrumentos.